Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ανόητο τραγούδι

Μητέρα
θέλω να γίνω ασήμι.

Γιέ μου
θα κρυώσεις πολύ.

Μητέρα
θέλω να γίνω νερό.

Γιέ μου
θα κρυώσεις πολύ.

Μητέρα
κέντησέ με επάνω
στο μαξιλάρι σου.

Ω γιέ μου
αμέσως!

Φρ. Γκ. Λόρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: